Hệ thống quản lý nội bộ NAFOSTED:
  1. Quản lý các đề tài (OMS): Thực hiện việc quản lý nộp hồ sơ, tổ chức đánh giá đề tài, tổ chức dữ liệu phục vụ tra cứu tìm kiếm thông tin liên quan đề đề tài.
  2. Quản lý văn bản, công văn: Thực hiện việc quản lý tra cứu các văn bản hành chính của Quỹ và tình hình xử lý văn bản khi giao nhiệm vụ.
  3. Quản lý hồ sơ: nội bộ, cá nhân, tổ chức bên ngoài gửi tới bộ phận hành chính, phục vụ tra cứu.
  4. Quản lý Theo dõi đề tài: Quản lý tình hình thực hiện đề tài Quỹ tài trợ
  5. Quản lý giao việc: theo dõi công việc, nhắc nhở, thống kê công việc.
  6. Lịch công tác: Hiển thị lịch biểu công tác của lãnh đạo và cán bộ Quỹ.
Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình quản lý, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại nafosted@most.gov.vn để được hỗ trợ.
ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ NỘI BỘ NAFOSTED

Tên đăng nhập

Mật khẩu

 Đăng nhập hệ thống HĐQL

Copyright (c) 2008 - 2022 NAFOSTED